Bon turystyczny ważny także w sezonie 2022

   Przyjęta przez Sejm nowelizacja Ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym przedłuża ważność bonu do 30 września 2022 r. Przypominamy, że Polski Bon Turystyczny jest świadczeniem w wysokości 500 zł, które przyznawane jest jednorazowo na każde dziecko do 18. roku życia. Na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dodatkowe 500 zł, czyli łącznie 1000 zł.

   Pieniądze można przeznaczyć na wypoczynek w Polsce. Ważny jest na wszystkie imprezy turystyczne, niezależnie od długości pobytu, warunkiem jest uczestnictwo dziecko, do którego przypisany jest bon.

   Zatem zapraszamy do przyjazdu do naszego ośrodka w przyszłym roku, koniecznie z pociechami.