Zwrot należności za udział w imprezie turystycznej pn. Mozaika Izraela. Odbędzie się w dwóch transzach.

W pierwszej kolejności Biuro Turystyczne Warmia zwróci 750 złotych po złożeniu wniosku o rezygnacji z wyjazdu.

W drugiej transzy wypłacimy Państwu 650 zł, o zwrot których zwrócimy się w Państwa imieniu do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Po naszych staraniach nie musicie już Państwo indywidualnie występować z wnioskiem do TFG. Zrobimy to za Was i będziemy pośredniczyć w zwrocie pieniędzy. Jedynie w indywidualnych przypadkach może pojawić się konieczność składania wniosków bezpośrednio do TFG.