Aleksander Świętochowski

Ze wszys­tkich wi­dowisk ludzie naj­bar­dziej lu­bią teatr i cyrk,bo to są naj­wier­niej­sze zwierciadła ich życia,złożone­go z uda­wania,zręczności i błazeństw.

 

Tove Jansson

Teatr jest naj­ważniej­szą rzeczą na świecie, gdyż tam po­kazu­je się ludziom, ja­kimi mog­li­by  być, ja­kimi pragnęli­by być, choć nie mają na to od­wa­gi, i ja­kimi są.

 

Jáchym Topol

(...)chodziliśmy też na przykład do teatrów. Tam przynajmniej nie spotykaliśmy znajomych.